Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Nespoutaný Django – O FILMU

Cesta Nespoutaného Djanga na fil­mová plátna začala už před více než deseti lety, když sce­náristu a reži­séra Quentina Tarantina poprvé napadl hlavní hrdina tohoto snímku, Django.

Čtěte více

Lincoln speciál – část 8 – Sněmovna reprezentantů

Výsledek hla­so­vání o 13. dodatku ve Sněmovně repre­zen­tantů byl nejistý až do posled­ního oka­mžiku a vyvo­lal vlnu ost­rých debat, poli­tic­kého tlaku a názo­ro­vých změn, které byly kdy ve Sněmovně

Čtěte více

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.