Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Lincoln speciál – část 8 - Sněmovna reprezentantů

Výsledek hla­so­vá­ní o 13. dodat­ku ve Sněmovně repre­zen­tan­tů byl nejis­tý až do posled­ní­ho oka­mži­ku a vyvo­lal vlnu ost­rých debat, poli­tic­ké­ho tla­ku a názo­ro­vých změn, kte­ré byly kdy ve Sněmovně ...

Čtěte více

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Dobré Knihy doporučují