Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Lincoln speciál – část 6 – Lincolnova rodina

Za neo­by­čej­ným nadá­ním pro poli­tiku a víru v demo­kra­cii, která vedla Abrahama Lincolna k pro­sa­zení 13. dodatku, se skrý­vala i osobní, neméně fas­ci­nu­jící stránka jeho osob­nosti. V době, kdy čelil svým

Čtěte více

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.