Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

ARGO – 80 %

Zachránit život šesti pra­cov­níků vel­vy­sla­nec­tví USA z pro­středí bouř­li­vého Teheránu je úkol jen pro nej­lepší pro­fe­si­o­nály a tím je Tony Mendeze. Je agent CIA s odbor­ným zamě­ře­ním na

Čtěte více

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.