Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

15. Festival francouzského filmu začíná již dnes, bude zahájen projekcí posledního filmu Clauda Millera

Festival fran­couz­ské­ho fil­mu bude slav­nost­ně zahá­jen v praž­ském kině Lucerna ve čtvr­tek 22. lis­to­pa­du zvlášt­ním uve­de­ním fil­mu Thérèse Desqueyroux, kte­rý je posled­ním sním­kem fran­couz­ské­ho reži­sé­ra Clauda Millera.

Čtěte více

X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.