Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

MUŽ Z OCELI“ UVEDENÍ DO KIN PŘÍŠTÍ LÉTO VE 3D

PRAHA, 8. lis­to­pa­du 2012 – Warner Bros. Pictures a Legendary Pictures ozná­mi­li, že reži­sér Zack Snyder při­pra­vu­je akč­ní dob­ro­druž­ný film „Muž z oce­li“, kte­rý bude ve vybra­ných kinech

„MUŽ Z OCELI“ UVEDENÍ DO KIN PŘÍŠTÍ LÉTO VE 3D" href="http://www.kritiky.cz/clanky/2012/muz-z-oceli-uvedeni-do-kin-pristi-leto-ve-3d/">Čtěte více

X
Sledujte také Kritiky.cz na
Facebook nebo na Twitteru.
Kritiky.cz

Follow @Kritiky_cz