Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

V pondělí 17. září bylo zahájeno natáčení nového filmu Revival režisérky Alice Nellis.

Alice Nellis k tuto kome­dii rea­li­zu­je pod­le vlast­ní­ho scé­ná­ře a v hlav­ních rolích uvi­dí­me Bolka Polívku, Miroslava Krobota, Karla Heřmánka, Mariána Geišberga a Vojtu Dyka. V žen­ských rolích jim budou

Čtěte více

X
Sledujte také Kritiky.cz na
Facebook nebo na Twitteru.
Kritiky.cz

Follow @Kritiky_cz