Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Ve stínu – 67 %

Detektivní pří­pad, který musí řešit kapi­tán Hakl, začíná pěk­ným vylou­pe­ním tre­zoru. Zdá se, že stačí zapá­t­rat v poli­cejní kar­to­téce, a lupič bude rychle dopa­den. U židov­ského kasaře  Kirsche

Čtěte více

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.