Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Fulmaya, děvčátko s tenkýma nohama - Nový český celovečerní dokument inspirovaný životem herečky Doroty Nvotové

Nový čes­ký celo­ve­čer­ní doku­men­tár­ní film Fulmaya, děv­čát­ko s ten­ký­ma noha­ma, inspi­ro­va­ný život­ní­mi osu­dy hereč­ky Doroty Nvotové, začí­ná ten­to týden natá­čet v Nepálu autor­ka a reži­sér­ka Vendula Bradáčová. Do ...

Čtěte více

V pondělí 17. září bylo zahájeno natáčení nového filmu Revival režisérky Alice Nellis.

Alice Nellis k tuto kome­dii rea­li­zu­je pod­le vlast­ní­ho scé­ná­ře a v hlav­ních rolích uvi­dí­me Bolka Polívku, Miroslava Krobota, Karla Heřmánka, Mariána Geišberga a Vojtu Dyka. V žen­ských rolích jim budou ...

Čtěte více

Ve stínu - 67 %

Detektivní pří­pad, kte­rý musí řešit kapi­tán Hakl, začí­ná pěk­ným vylou­pe­ním tre­zo­ru. Zdá se, že sta­čí zapá­t­rat v poli­cej­ní kar­to­té­ce, a lupič bude rych­le dopa­den. U židov­ské­ho kasa­ře  Kirsche ...

Čtěte více

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Recenze knih