Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Rozhovor s Michalem Vieweghem

V sou­čas­nosti patří k nej­ú­spěš­něj­ším čes­kým spi­so­va­te­lům (mj. knihy Povídky o man­žel­ství a o sexu, Účastníci zájezdu, Román pro ženy, Zapisovatelé otcov­ský lásky, Báječná léta s Klausem, Případ nevěrné Kláry, Vybíjená,

Čtěte více

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.