Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

The Amazing Spider-Man – 55%

Nový film s mla­dým hrdi­nou se schop­nostmi pavouka opět při­ta­huje do kin diváky. Peter Parker ve filmu pro­žívá cel­kem zásadní pře­mě­nou a sou­časně se stává aktiv­ním v pří­stupu

Čtěte více

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.