Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Filmová společnost Negativ završí na karlovarském festivalu svou nejúspěšnější mezinárodní festivalovou sezónu

Producentská spo­leč­nost Negativ, nej­vět­ší čes­ký pro­du­cent celo­ve­čer­ních fil­mů dis­tri­bu­o­va­ných do kin v České repub­li­ce, zavr­šu­je nej­ú­spěš­něj­ší fes­ti­va­lo­vý rok za dobu své exis­ten­ce. Tím potvr­zu­je umě­lec­kou kva­li­tu ...

Čtěte více

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.