Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Zajímavosti o filmu The Amazing Spider-Man

Poprvé se postava Spider-Mana obje­vila v kla­sic­kém mar­ve­lov­ském komiksu autorů Stana Lee a Stevea Ditko s názvem Amazing Fantasy v roce 1962.  Na čte­náře udě­lal pavoučí muž takový dojem,

Čtěte více

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.