Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka – 70%

Po tou­žení fanoušků jed­noho z nej­lep­šího seri­álů poslední doby na TV Nova Okresního pře­boru se roz­hodl reži­sér nato­čit i celo­ve­černí film. Napadl ho dobrý nápad v tom, že

Čtěte více

Čtyři slunce (2012)

Režisér Bohdan Sláma se nám vrá­til na plátna kin se svým novým sním­kem. Jedná se o typic­kou “slá­mo­vinu”, tedy o film, který pri­márně pojed­nává o spo­le­čen­ských ztros­ko­tan­cích, out­si­de­rech,

Čtěte více

Probudím se včera – divákova noční můra (40%)

Proč cho­dit zby­tečně kolem horké kaše. Další pokus o čes­kou kome­dii je směšný sám o sobě, ale bohu­žel ne záslu­hou dobře napsa­ného scé­náře, zda­řilé rea­li­zace či sluš­ných herec­kých

Čtěte více

Film Modrý tygr byl vybrán na prestižní světové festivaly a jeho zvířecí hrdina ožije v animovaných příbězích výherců kreativní soutěže Hledá se modrý tygr

Snímek debu­tu­jí­cího reži­séra Petr Oukropce Modrý tygr byl vybrán na pres­tižní mezi­ná­rodní fes­ti­valy pro děti v Kanadě, Norsku a Německu a zahájí tak v dubnu svoji mezi­ná­rodní dis­tri­buci. Tento

Čtěte více

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.