Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Mamma Mia!

Padly na Vás chmury? Rozveselení by Vám mohla při­nést Meryl Streep a její počet­ný dopro­vod­ný sbor křepčí­cí na nej­zná­měj­ší pís­ně od ABBY v nej­ký­čo­vi­těj­ší podí­va­né letoš­ní­ho roku.

Čtěte více

X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.