Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Hancock

Když se spojí bývalý herec z Chicago Hope a sou­časně zručný reži­sér (Vítejte v džun­gli, Království) Peter Berg s nej­větší čer­noš­skou hvězdou sou­čas­nosti Willem Smithem, čekáte, že Vám jejich

Čtěte více

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.