Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web
Táta je doma 2 - 65 %

Před dvě­ma roky byla  kome­die Táta je doma, v němž spo­lu hrá­li Mark Wahlberg(Dusty) a Will Ferrell(Brad) dvo­ji­ci otců sou­pe­ří­cích o otcov­ství, dob­ře při­ja­ta u divá­ků. Není tedy nic ...

Čtěte více

Film roku 2017

Od 27.11.2017 bude pro fanouš­ky fil­mů při­pra­ve­na nová anke­ta fil­mu 2017. Bude na výběr mezi 16 fil­mů. 12 z kaž­dé­ho měsí­ce. Dva fil­my výbě­ru  redak­ce. A posled­ní ...

Čtěte více

Nejznámější české a moravské koledy

K blí­ží­cím se vánoč­ním svát­kům neod­mys­li­tel­ně pat­ří zpí­vá­ní koled. Ty nej­zná­měj­ší čes­ké a morav­ské kole­dy sesbí­ral Pavel Maťátko a sesta­vil z nich stej­no­men­ný zpěv­ník.    Ve vánoč­ním čase ...

Čtěte více

„Nápadník“ umí vyloudit slzu

Dobře vycho­va­ný mla­dík Mirek se zami­lu­je do půvab­né Dany a jejich vzá­jem­né sym­pa­tie napo­ví­da­jí, že to bude lás­ka na celý život. Jenže lás­ce nepře­je Danin pode­zí­ra­vý ...

Čtěte více
1. stránka z celkem 23412345...102030...Poslední »
צילום צנרת
מזרונים
שיש למטבחים
judi online
judi online
דירות דיסקרטיות
Judi Online
judi domino
replica watches United Kingdom
judi bola

X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Posters.cz